Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Em português

En français

La Federació Nacional d'Instal·ladors de Telecomunicacions integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.


La Federació Nacional d'Instal·ladors de Telecomunicacions és l'interlocutor institucional del sector de la instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicacions davant l'Administració, els operadors i la resta dels agents del mercat de la telecomunicacions.
FENITEL, com representant institucional, té un paper crucial en el desenvolupament legislatiu de les normes que afecten a l'activitat de les empreses instal·ladores, sent el principal impulsor de diferents normes relacionades amb les telecomunicacions.
És per això que FENITEL manté actualitzada una recopilació de normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra, tant d'àmbit nacional com a específica de Catalunya.
Com a resultat del conveni de col·laboració entre FENITEL i CYPE Ingenieros, aquesta recopilació de Normativa s'inclou en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.